Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

O nás

V souladu s rytmem přírody…

Hospodaření bez umělých hnojiv a chemie, chránit půdu a krajinu pro budoucí generace a produkovat zdravé potraviny. Zabýváme se chovem masných plemen skotu Aberdeen Angus, ovcí Suffolk. K farmě patří i četná domácí zvířata. Naše farma je ekologická, pravidelně sledována kontrolní organizací pro ekologické zemědělství KEZ a produkty jsou v kvalitě bio.

Něco z historie naší farmy:

Rodinná farma byla založena v roce 1927 na okraji města Humpolec Antonínem a Annou Prokopovými, kteří pocházeli ze Světlice. Výměra hospodářství byla 6 hektarů.V roce 1951 předali hospodářství svému synu Františku Prokopovi, který hospodařil na statku se svojí manželkou Věrou Prokopovou nepřetržitě až do roku 2005.V roce 2005 převzala hospodářství již třetí generace – Vít a Ludmila Prokopovi. Následující rok díky pozemkům přímo navazujícím na farmu, mohli začít realizovat dle schváleného podnik.plánu faremní chov ovcí a skotu. Další přilehlé pastviny přibyly v roce 2011 a farma se rozrostla o nová zvířata. Ostatní užívané zemědělské pozemky jsou pronajaty od vlastníků půdy.Od roku 2009 je farma ekologická.